usa
TEL:  707-525-3784
FAX:  707-525-3785
TOLL FREE:  1877-477-8633
canada
TEL:  905-480-0202
FAX:  905-480-0201
TOLL FREE:  1877-477-8633
uk
TEL:  +44 (0)208 660 9447
FAX:  +44 (0)207 900 6414
aus
TEL:  +61 1300 652 148
FAX:  +61 (03) 8677 9989
TOLL FREE:  +61 1800 158 900
nz
TEL:  +61 1300 652 148
FAX:  +61 (03) 8677 9989
TOLL FREE:  +61 1800 158 900
ireland & europe
TEL:  +353 (0) 16569710
FAX:  +44 (0)207 900 6414
singapore
Tel: +65 6221 9840
Fax: +65 6491 5930
 
  • email
  • email
  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • NeilMed Blog RSS
NeilMed Worldwide - Change Country or Language NORWAY
Search  
tabtopl tabtopr
 
 NeilMed Logo
 
 
 
NeilMed Pharmaceuticals - Norway
NeilMed Norway_top ban
Hva er fordelen med NeilMed® SINUS RINSE?
Litt slimdannelse fra nesegangene og bihuleoverflatene er normalt. Allergier og infeksjoner vil forårsake overflødig slimdannelse. Dette medfører nesedrypp. Når du utfører en neseskylling, vasker du bort overflødig slim og allergifremkallende irritanter slik som pollen, støvpartikler, forurensende stoffer og bakterier, og dette reduserer inflammasjon av slimhinnene. Normal slimdannelse bekjemper infeksjoner og allergier på en bedre måte, og symptomene reduseres.
NeilMed Norway
CLICK HERE TO ORDER NOW
NeilMed Norway
Hvordan utføres en neseskylling med NeilMed® SINUS RINSE?
For å oppnå en ordentlig skylling av bihulene (også kalt nesevask, utskylling eller lavage), trenger du rikelig volum saltvannsløsning med lavt trykk. Du trenger i alt 120 ml til 240 ml for å skylle begge sidene av nesegangene. Når du klemmer løsningen ut og opp i nesegangene, skal strømmen forsette oppover, gå rundt septum og strømme ned gjennom den andre nesegangen. Dette sikrer at alle allergener, irritanter, oveflødig slim og annet rusk i strømretningen fjernes fra nesegangen. Innen denne strømningssyklusen skjer, vil du ikke oppnå en grundig rens.
NeilMed Norway
CLICK HERE TO ORDER NOW
NeilMed® Ring gratisnummer 0800 032 6073 . eller faksnummer 0207 900 6414 . Send oss e-post på questions@neilmed.com
 
tabbotl   tabbotr
Patent Information
USA-6,520,384 / 6,669,059
Canada-2,443,970
Australia-09/845,759
New Zealand-534041
Mexico-Pa/a/2003/009867
Other patents issued or pending
Important Links
Contact Us
Disclaimer
Privacy Policy
Return Policy
Guarantee
Download Brochure
Social Media
NeilMed Facebook      NeilMed Twitter      NeilMed YouTube      

NeilMed Newsletter
Have Questions? Call Toll Free : 00800 722 00027, FAX: +44 (0)207 900 6414 (United Kingdom) or Email to questions@neilmed.com
Copyright © 2000-2017 NEILMED PHARMACEUTICALS INC., All Rights Reserved.